Lansman Proze Leritaz Vivan pour Groupman Twazyenm Az a lokazyon Festival Kreol

Lansman Proze Leritaz Vivan pour Groupman Twazyenm Az a lokazyon Festival Kreol

Leritaz Vivan

Proze Leritaz Vivan, ti demare an zanvye sa lannen, I premye proze de son kalite ki Fondasyon Leritaz Sesel in inisye dan son demars pour organiz plis aktivite kiltirel isi dan Vilaz Kreol Domaine De Val Des Prés. Proze Leritaz Vivan in vin realizab atraver en kolaborasyon ant Fondasyon Leritaz Sesel ek bann manm klib Trwazyenm Az sorti dan distrik Anse Royale, Port Glaud, Takamaka, Bel Ombre e Larivyer Anglez.

Pour kapab atir plis viziter ek Touris dan Vilaz, Fondasyon Leritaz Sesel in revwar son stratezi e develop en nouvo zimaz pour Domaine de val des Prés, atraver lansman son ‘Brand’, Brosir ek Laboutik Patsouli pandan Lasemenn Leritaz. Proze I viz-ver, ofer viziter en leksperyans pli personalize, e sans pour kapab enterakte dan bann aktivite pratik. Fondasyon Leritaz Sesel ti demar avek premye faz proze pilot Proze Leritaz Vivan pour konmanse ti annan 27 partisipan, ki enkli  en sel imsye.

Parmi bann envite, osi prezan ti Manm Onorab pou distrik Au Cap, Manmzel Penny Belmont, Sef Egzekitif SNYC e en manm Bord Fondasyon Leritaz Sesel.  Proze Leritaz Vivan ti ganny lanse ofisyelman par Manmzel Benjamine Rose, Sef Egzekitif Fondasyon Leritaz Sesel atraver en legzibisyon organize par bann twazyenm az.  Legzibisyon ti ofer en varyete keksoz tradisyonel tel ki kwen tapi, poupet sifon, tant, pers ek sak vakwa, kousen e tapi pwenn mark.

Sef Egzekitif Fondasyon Leritaz Sesel ti fer resorti ki ‘sa kalite aktivite i osi promot transmisyon Leritaz Entanzib Sesel atraver demonstrasyon bann konesans tradisyonnel.  

Pandan vakans out, Fondasyon Leritaz Sesel ti’n organiz aktivite kordinen par fasilitater Twazyenm Az pour zanfan primer e segonder sorti dan diferan lekol ek kominote.  

Fondasyon Leritaz Sesel avek Minister Kiltir I apresye sa kolaborasyon avek sa bann manm klib trwazyenm az dan prezervasyon, konservasyon e promosyon nou Leritaz Vivan. Nou lans en lapel avek bann lezot trwazyenm az ouswa lezot dimoun ki annan bann konnesans tradisyonnel sirtou bann ki pe perdi pour zwenn nou pour sof gard nou lidantite. E nou ankouraz bann ki pli zenn pour aprann.