Aktivite Batenm Poupet Domaine Val des Pres a lokazyon 34enm Festival Kreol

Aktivite Batenm Poupet Domaine Val des Pres a lokazyon 34enm Festival Kreol

Batenm Poupet

Batenm poupet i en seremoni ki ti tre popiler dan letan nou gran paran. 

Batenm poupet ti ganny organize ler ki en zanfan ti ganny en nouvo poupet ki ti tre rar sa bann lepok alors bann zanfan pou zot montre zot bann zanmi zot nouvo poupet, zot ti demann paran  pou fer batenm poupet kot la zot ti donn sa poupet en non, e rod paren ek marenn pou sa poupet.  Bann granmoun osi ti profit dan sa lokazyon pou fer en pti rankont antre kanmarad, e vwala kot sa tradisyon batenm poupet ti ganny kree.

Alors Dimans le 20 Oktob 2019, Fondasyon Leritaz Sesel ti fer en Batenm Poupet ki ti komans avek laserenad kot Lakaz Roza (lakaz servant), kot la nou ti vwar bann zanfan avek zot poupet swivi par Manman, Papa, Marenn e Paren poupet ki ti pe al ganny batize.  Sa ti swiv par mizisyen e envite dan laserenad ziska kot restoran Pomme Cannelle kot seremoni batenm ti pran plas e bann envite ti ganny sans dir bann bon swe pou poupet “Melanie” ki ti ganny batize .  Apre sa aktivite ti kontiyen avek en bon bal kreol.  Lasal ti ranpli avek bokou bann dimoun sirtou Twazyenm Az kot zot ti pe valse e reviv zot letan pase.